Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
73/24
Status
Akt jednorazowy
Lp: 22
Data podjęcia
2024-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024
Nr aktu prawnego
72/24
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Nr aktu prawnego
71/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
70/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
69/24
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Burmistrza Szydłowca w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
68/24
Status
Akt jednorazowy
Lp: 27
Data podjęcia
2024-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie otwartego naboru członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
67/24
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
66/24
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szydłowcu Raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2023 rok
Nr aktu prawnego
65/24
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024
Nr aktu prawnego
64/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji