Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5966 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
19/24
Status
Zmieniony
Lp: 92
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5966
Nr aktu prawnego
18/24
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w 2024 r.
Nr aktu prawnego
162/23
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w 2023 r.
Nr aktu prawnego
163/22
Status
Uchylony
Lp: 95
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
162/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 96
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
Nr aktu prawnego
161/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 97
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 163/22 z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w 2023 r.
Nr aktu prawnego
161/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 98
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 969/39 na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
17/24
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
16/24
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
15/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji