Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2024 rok
Nr aktu prawnego
4/24
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
3/24
Status
Zmieniony
Lp: 93
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
2/24
Status
Zmieniony
Lp: 94
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
1/24
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała Budżetowa na rok 2024
Nr aktu prawnego
LVII/427/23
Status
Zmieniony
Lp: 96
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
LVII/426/23
Status
Zmieniony
Lp: 97
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVII/425/23
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2023 Nr XLVIII/359/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku
Nr aktu prawnego
LVII/424/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 99
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
LVII/423/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 100
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
160/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji