ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
16/24
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
15/24
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Nr aktu prawnego
14/24
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
13/24
Status
Zmieniony
Lp: 85
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2024
Nr aktu prawnego
12/24
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
11/24
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
10/24
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
9/24
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu oznaczonych numerami działek 5282/34, 5282/44 i 5282/45
Nr aktu prawnego
8/24
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
7/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji