ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-04-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za 2023 rok
Nr aktu prawnego
44/24
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024
Nr aktu prawnego
43/24
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024
Nr aktu prawnego
42/24
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
Nr aktu prawnego
41/24
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
40/24
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłowiec, na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Szydłowcu oznaczonych numerami działek 3851/1, 3851/3, 3851/5, 3851/6, 969/15, 969/42, 969/16, 969/31, 969/26, 969/33, 969/34 i 969/70 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości
Nr aktu prawnego
39/24
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Szydłowca nr 165/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
38/24
Status
Akt jednorazowy
Lp: 68
Data podjęcia
2024-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
37/24
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Szydłowca
Nr aktu prawnego
36/24
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
35/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji