ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5091
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
271/LIII/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5092
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:” Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu – ulice: Sobieskiego, Folwarczna, Narutowicza, Partyzantów”.
Nr aktu prawnego
272/LIII/10
Status
Zmieniony
Lp: 5093
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Nr aktu prawnego
273/LIII/10
Status
Zmieniony
Lp: 5094
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
274/LIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5095
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zmian do uchwały Nr 264/LI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2010r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
Nr aktu prawnego
275/LIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5096
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Szydłowiec, warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy.
Nr aktu prawnego
276/LIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5097
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
277/LIII/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5098
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwa „Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego” .
Nr aktu prawnego
278/LIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5099
Data podjęcia
2010-08-02
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
279/LIV/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5100
Data podjęcia
2010-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz związanej z usuwaniem skutków powodzi.
Nr aktu prawnego
280/LIV/10
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji