ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5001
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
88/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5002
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
89/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5003
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
90/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5004
Data podjęcia
2010-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
91/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5005
Data podjęcia
2010-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod usługi komercyjne, bez możliwości lokalizacji funkcji mieszkalnictwa, zakładów żywienia i usług gastronomii oraz składowania i handlu artykułami żywnościowymi, położonych w Szydłowcu przy ul. Staszica i powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
92/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5006
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych złożonych na realizację zadania „Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu wraz z monitorowaniem obiektów urzędu”.
Nr aktu prawnego
93/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5007
Data podjęcia
2010-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
94/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5008
Data podjęcia
2010-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.:„ Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu” ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „ Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu ” , Działania 1.3 „ Kompleksowe Przygotowanie Terenów Pod Działalność Gospodarczą ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Nr aktu prawnego
95/2010
Status
Zmieniony
Lp: 5009
Data podjęcia
2010-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szydłowca nr 84/2010 z dnia 02 września 2010 roku w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.:„ Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „ Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu ” Działania 1.3 „ Kompleksowe Przygotowanie Terenów Pod Działalność Gospodarczą ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 .
Nr aktu prawnego
96/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5010
Data podjęcia
2010-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Nr aktu prawnego
97/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji