ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4921
Data podjęcia
2010-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Apolonii i Stanisława Tomczyk.
Nr aktu prawnego
262/L/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4922
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
263/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4923
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
Nr aktu prawnego
264/LI/10
Status
Zmieniony
Lp: 4924
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia Gminy Szydłowiec do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
265/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4925
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Burmistrza do przejęcia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
266/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4926
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia kierunku reorganizacji Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych i Jednostki Budżetowej Gminy Miejskie Wysypisko Śmieci.
Nr aktu prawnego
267/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4927
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
W sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
268/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4928
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”.
Nr aktu prawnego
269/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4929
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
270/LIII/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4930
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
271/LIII/10
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji