ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLIII/314/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 12
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
108/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
107/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdziechowie gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
106/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
105/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Nr aktu prawnego
104/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5731 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
103/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1112 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
102/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 126/1 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
101/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
Nr aktu prawnego
100/22
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji