ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Krzcięcinie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
163/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
162/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Szydłowiec położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, zabudowę usługową oraz częściowo pod drogę lokalną
Nr aktu prawnego
160/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowy usługowej
Nr aktu prawnego
158/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, zabudowę usługową oraz częściowo pod drogę lokalną
Nr aktu prawnego
159/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sadek
Nr aktu prawnego
157/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług administrowania kina „Górnik” w Szydłowcu zmodernizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno – Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Nr aktu prawnego
156/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowy usługowej
Nr aktu prawnego
155/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
154/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
153/21
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji