ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 107/21 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
210/21
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
209/21
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej oznaczonej numerem działki 5772/16
Nr aktu prawnego
208/21
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdziechowie gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
207/21
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
206/21
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju
Nr aktu prawnego
205/21
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
204/21
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
Nr aktu prawnego
203/21
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
Nr aktu prawnego
202/21
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług administrowania kina „Górnik” w Szydłowcu zmodernizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno – Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Nr aktu prawnego
201/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji