ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
60/23
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szydłowiec za 2022 rok
Nr aktu prawnego
59/23
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przywrócenia do użytkowania placu zabaw w Parku Radziwiłłowskim
Nr aktu prawnego
58/23
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
57/23
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
56/23
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta Biura Rady Miejskiej w Szydłowcu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
55/23
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
54/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
53/23
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
LI/385/23
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
LI/384/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji