ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku
Nr aktu prawnego
12/22
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
11/22
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
10/22
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
9/22
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
8/22
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 5 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
7/22
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
6/22
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
5/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2022
Nr aktu prawnego
4/22
Status
Zmieniony
Lp: 110
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
3/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji