ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz w spółdzielniach socjalnych przez Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
XLIX/366/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLIX/365/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/364/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLIX/363/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
XLIX/362/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLIX/361/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLIX/360/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 88
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/359/22
Status
Zmieniony
Lp: 89
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
XLVIII/358/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
XLVIII/357/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji