ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLVI/340/22
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/339/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 115
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/338/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 116
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLVI/337/22
Status
Uchylony
Lp: 117
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/336/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/335/22
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XLVI/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XLVI/333/22
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji