ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
7/24
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku
Nr aktu prawnego
6/24
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2024-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 2381/9 i 2381/11 na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
5/24
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2024 rok
Nr aktu prawnego
4/24
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
3/24
Status
Zmieniony
Lp: 116
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
2/24
Status
Zmieniony
Lp: 117
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
1/24
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała Budżetowa na rok 2024
Nr aktu prawnego
LVII/427/23
Status
Zmieniony
Lp: 119
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
LVII/426/23
Status
Zmieniony
Lp: 120
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVII/425/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji