ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/339/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 102
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/338/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 103
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLVI/337/22
Status
Uchylony
Lp: 104
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/336/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/335/22
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XLVI/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XLVI/333/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 108
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr XXXIX/284/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
XLVI/332/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
XLVI/331/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 110
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLVI/330/22
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji