ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Spraw Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Spraw Obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Spraw Obywatelskich wyodrębnia się Urząd Stanu Cywilnego.
 2. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:
  1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;
  2. dokonywanie wymiany dowodów osobistych;
  3. wydawanie dowodów osobistych;
  4. przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych;
  5. prowadzenie rejestru dowodów osobistych;
  6. przechowywanie i kompletowanie kopert osobowo-dowodowych;
  7. prowadzenie archiwum kopert dowodowo-osobowych;
  8. unieważnianie dowodów osobistych;
  9. przyjmowanie i załatwianie wniosków o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
  10. prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
  11. przesyłanie do rejestru PESEL danych dotyczących zameldowania i wymeldowania mieszkańców;
  12. przyjmowanie i załatwianie wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
  13. przyjmowanie dokumentów i dokonywanie czynności zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy, wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;
  14. przyjmowanie dokumentów i dokonywanie czynności wymeldowania z pobytu stałego i pobytu czasowego;
  15. potwierdzanie zameldowania na wniosek strony;
  16. wprowadzanie i aktualizacja danych osobowo-adresowych mieszkańców Gminy;
  17. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie oraz wydawanie decyzji w tym zakresie;
  18. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego należy:
  1. sporządzanie w rejestrze stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz kompletowanie aktów zbiorczych;
  2. wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
   1. zaświadczeń o stanie cywilnym,
   2. zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
   3. odpisów zupełnych i skróconych;
  3. przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, wstąpieniu w związek małżeński, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego i innych wynikających z przepisów prawa;
  4. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;
  5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających możność zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim;
  7. rejestracja związków małżeńskich podlegających prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego;
  8. aktualizacja danych w rejestrze PESEL na podstawie aktów stanu cywilnego;
  9. nadawanie numeru PESEL oraz meldowanie noworodków;
  10. uzupełnianie i sprostowania treści aktów stanu cywilnego, wprowadzanie wzmianek dodatkowych mających wpływ na treść aktów stanu cywilnego;
  11. umieszczanie w rejestrze stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą;
  12. prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych;
  13. przekazywanie osiemdziesięcioletnich i stuletnich ksiąg do Archiwum Państwowego;
  14. współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, komórkami ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Urzędem Statystycznym;
  15. prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;
  16. uznanie zagranicznych dokumentów na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz Kodeksu cywilnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:12:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:12:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:12:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »