ˆ

Wydział Spraw Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Spraw Obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Spraw Obywatelskich wyodrębnia się Urząd Stanu Cywilnego,
 2. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:
  1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  2. dokonywanie wymiany dowodów osobistych,
  3. wydawanie dowodów osobistych,
  4. przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych,
  5. prowadzenie rejestru dowodów osobistych,
  6. przechowywanie i kompletowanie kopert osobowo-dowodowych,
  7. prowadzenie archiwum kopert dowodowo-osobowych,
  8. unieważnianie dowodów osobistych,
  9. przyjmowanie i załatwianie wniosków o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji  związanej z dowodami osobistymi,
  10. prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  11. przesyłanie do rejestru PESEL danych dotyczących zameldowania i wymeldowania mieszkańców,
  12. przyjmowanie i załatwianie wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  13. przyjmowanie dokumentów i dokonywanie czynności zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy, wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
  14. przyjmowanie dokumentów i dokonywanie czynności wymeldowania z pobytu stałego i pobytu czasowego,
  15. potwierdzanie zameldowania na wniosek strony,
  16. wprowadzanie i aktualizacja danych osobowo-adresowych mieszkańców Gminy,
  17. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
  18. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego
  1. sporządzanie w rejestrze stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz kompletowanie aktów zbiorczych,
  2. wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
   1. zaświadczeń o stanie cywilnym,
   2. zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
   3. odpisów zupełnych i skróconych,
  3. przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, wstąpieniu w związek małżeński, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego i innych wynikających z przepisów prawa,
  4. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających możność zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim,
  7. rejestracja związków małżeńskich podlegających prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego,
  8. aktualizacja danych w rejestrze PESEL na podstawie aktów stanu cywilnego,
  9. nadawanie numeru PESEL oraz meldowanie noworodków,
  10. uzupełnianie i sprostowania treści aktów stanu cywilnego, wprowadzanie wzmianek dodatkowych mających wpływ na treść aktów stanu cywilnego,
  11. wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą i ustalanie treści aktów stanu cywilnego – wydawanie w tych sprawach decyzji,
  12. prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych,
  13. przekazywanie osiemdziesięcioletnich i stuletnich ksiąg do Archiwum Państwowego,
  14. współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, komórkami ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Urzędem Statystycznym,
  15. prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
  16. uznanie zagranicznych dokumentów na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz Kodeksu cywilnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kubiś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-10 10:37:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-10 10:38:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:10:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Magdalena Szymczyk
Adres: 26-500 Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1; Telefon: 48 617-86-44

Zakres działania:

 1. W Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych wyodrębnia się:
  1) Urząd Stanu Cywilnego;
 2. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych należy:
  1) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2001 roku Nr 87, poz. 960 ze zmianami), a w szczególności:
  a) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
  b) prowadzenie ewidencji ludności;
  c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
  d) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  e) przyjmowanie wniosków udostępnienie danych z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  f) kompletowanie dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie archiwum tych dokumentów;
 3. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami) i ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami), a w szczególności:
  1) dokonywanie rejestracji zgłoszeń urodzeń, zgonów, przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa, sporządzanie aktów stanu cywilnego i kompletowanie aktów zbiorczych;
  2) przyjmowanie oświadczeń o: braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu dziecka, uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego;
  3) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;
  4) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających możność zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim;
  6) rejestracja związków małżeńskich podlegających prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego;
  7) poprawianie oczywistych błędów pisarskich, uzupełnianie treści aktów, wprowadzanie wzmianek dodatkowych mających wpływ na treść aktów stanu  cywilnego – wydawanie w tych sprawach decyzji;
  8) wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą i ustalanie treści aktów stanu cywilnego – wydawanie w tych sprawach decyzji;
  9) prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych;
  10) przekazywanie stuletnich ksiąg do Archiwum Państwowego;
  11) współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, komórkami ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Urzędem Statystycznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Lesiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Lesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-24 10:47:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Lesiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-24 10:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-10 10:34:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »