ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Finansowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Finansowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Finansowym wyodrębnia się stanowisko Głównego Księgowego.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy:
  1. kierowanie Wydziałem Finansowym Urzędu,
  2. sporządzanie informacji o realizacji budżetu jednostki Urząd Miejski,
  3. opracowanie planów finansowych jednostek na podstawie budżetu Gminy,
  4. sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki Urząd Miejski, zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,
  5. nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,
  6. nadzór nad prowadzeniem analityki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  7. nadzór nad prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,
  8. nadzór nad prowadzeniem księgowości rachunkowo – finansowej mienia komunalnego,
  9. nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych Gminy,
  10. opracowanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  11. nadzór nad prowadzeniem rozliczeń umów cywilnoprawnych,
  12. nadzór nad podejmowaniem stosownych działań w zakresie egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych,
  13. prowadzenie kontroli podatkowej i kontroli pobierania opłat lokalnych,
  14. nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń należności Gminy poprzez ustanawianie hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużników z tytułu zobowiązań podatkowych oraz nad wszczynaniem i popieraniem egzekucji z nieruchomości,
  15. nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty należności,
  16. wykonywanie czynności z zakresu egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  17. przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy,
  18. nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżawy nieruchomości, użytkowania wieczystego, najmu lokali i gruntów oraz sprzedaży nieruchomości.
 3. Do zadań Wydziału Finansowego należy:
  1. prawidłowa ewidencja księgowa dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
  2. prawidłowa ewidencja księgowa przychodów i kosztów budżetu jednostki Urząd Miejski
  3. rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji,
  4. prowadzenie ewidencji podatku VAT,
  5. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  6. prowadzenie spraw dotyczących środków trwałych,
  7. prowadzenie księgowości w zakresie rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  8. dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  9. kontrola rachunków i faktur pod względem formalno – rachunkowym,
  10. przygotowanie dyspozycji bankowych,
  11. obsługa kasowa Urzędu,
  12. prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu, w tym sporządzanie listy płac, wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
  13. wydawanie pracownikom Urzędu zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS – Rp7),
  14. realizacja dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżawy nieruchomości, użytkowania wieczystego, najmu lokali i gruntów oraz sprzedaży nieruchomości.
  15. Przygotowywanie danych do jednostkowych sprawozdań okresowych finansowych i statystycznych w pełnym zakresie działalności Wydziału,
  16. Do zadań Wydziału Finansowego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kubiś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-10 10:28:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-10 10:29:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 08:54:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skarbnik Iwona Czarnota
Głowny Księgowy Renata Osobińska
Adres: 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, II p., pok. 23;  Telefon: 48 617-86-34

Zakres działania:

 1. W Wydziale Finansowym wyodrębnia się stanowisko Głównego Księgowego.
 2. Do zadań głównego księgowego należy:
  1) sporządzanie informacji o realizacji budżetu;
  2) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy, zadań zleconychi realizowanych na podstawie porozumień;
  3) prowadzenie rozliczeń finansowych zadań zleconych i realizowanych na podstawieporozumień;
  4) prowadzenie analityki środków trwałych, wartości niematerialnychi prawnych;
  5) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
  6) prowadzenie księgowości rachunkowo – finansowej mienia komunalnego;
  7) nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych Gminy;
  8) prowadzenie rozliczeń umów cywilnoprawnych;
  9) analizowanie stanu należności podatkowych i podejmowania stosownych działań wzakresie ich egzekucji;
  10) prowadzenie kontroli podatkowej i kontroli pobierania opłat lokalnych;
  11) występowanie z wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużników z tytułu zobowiązań podatkowych oraz wszczynanie i popieranie egzekucji z nieruchomości;
  12) badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej i sporządzanie wniosków do organów egzekucyjnych;
  13) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych związanych z postępowaniem administracyjnym;
 3. Do zadań Wydziału Finansowego należy:
  1) opracowanie projektu budżetu Gminy z wymaganym stopniem szczegółowości;
  2) opracowanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy;
  3) opracowanie planu finansowego zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień;
  4) opracowanie projektów planów finansowania inwestycji gminnych i analiza możliwości źródeł finansowania;
  5) przygotowanie części finansowej projektów współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji;
  6) rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji;
  7) przygotowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy;
  8) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych;
  9) prowadzenie ewidencji VAT;
  10) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  11) prowadzenie spraw dotyczących środków trwałych;
  12) prowadzenie księgowości w zakresie rozliczeń Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  13) prowadzenie windykacji należności z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  14) prowadzenie rejestru wystawionych faktur VAT;
  15) dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
  16) kontrola rachunków i faktur pod względem formalno – rachunkowym;
  17) przygotowanie dyspozycji bankowych;
  18) obsługa kasowa Urzędu;
  19) obsługa księgowa i kasowa Miejskiego Wysypiska Śmieci;
  20) prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu i Miejskiego Wysypiska Śmieci,w tym sporządzanie listy płac, wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych;
  21) wydawanie pracownikom Urzędu i Miejskiego Wysypiska Śmieci zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS – Rp – 7).
 4. Do zadań Wydziału Finansowego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Lesiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Lesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-24 09:06:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-24 09:06:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-10 10:26:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »