ˆ

Zastępca Burmistrza

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Aneta Furmańska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-17 12:47:43 przez Robert Kamienik

Akapit nr - brak tytułu

Do zadań Zastępcy należy w szczególności:
  1. koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych Urzędu;
  2. współpraca ze Skarbnikiem w tworzeniu projektu budżetu i polityki finansowej Gminy;
  3. wykonywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza, a także nadzór nad wprowadzaniem ich w życie przez podporządkowane Wydziały;
  4. nadzór nad opracowaniem projektów, planów i strategii rozwoju Gminy;
  5. współdziałanie z komisjami Rady w zakresie swojego działania;
  6. współpraca z organami administracji rządowej w zakresie realizacji zadań przejętych przez Gminę;
  7. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
  8. reprezentowanie Urzędu – na polecenie Burmistrza – w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych.
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Zastępcy oraz wykaz nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy określa Burmistrz w drodze odrębnego zarządzenia.
« powrót do poprzedniej strony