ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-09-12 13:56:07 przez Robert Kamienik

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Szydłowca, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023.
 
Celem wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023 jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, niewystarczającej samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.
 
Integralną częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023 jest załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji, w tym graficzne ujęcie granic obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru Gminy Szydłowiec.

Akapit nr - brak tytułu


Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 20 września do 19 października 2016 r. w formie:
  1. Spotkania otwartego, a także debaty z interesariuszami rewitalizacji, podczas których zostaną omówione propozycje działań przewidzianych w projekcie dokumentu dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie i debata odbędą się w dniu 7 października 2016r. o godz. 14:00 w Szydłowcu, Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec. Po zakończeniu spotkania otwartego i debaty, około godziny 16:00 odbędzie się spacer studyjny. Chętnych do uczestnictwa zachęcamy do zbiórki przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu o wyznaczonej godzinie.
  2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od dnia 20 września 2016 r. do dnia 19 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu (pokój nr 24), Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, w godzinach pracy Urzędu,
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w Biuletynie Informacji Publicznej – w terminie przedstawionym w punkcie 2.
 
Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@szydłowiec.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu, Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec,
  3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (pokój nr 24), Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, w godzinach pracy Urzędu.
 
Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:
  1. na stronie Gminy Szydłowiec w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.szydlowiec.pl,
  2. w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu (pokój nr 24), Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
 
 
   ZATWIERDZAM
            /-/
Burmistrz Szydłowca
     Artur Ludew

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony