ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-02-09 08:46:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Akapit nr - brak tytułu

Szydłowiec, 03.02.2011 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Szydłowca, działając na podstawie art. 3 pkt. 1. p pkt. 11 c , w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmian.) zawiadamia, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„ Budowa stacji tankowania paliw płynnych na działkach o nr ewidencyjnych 3946 i 3947/3 położonych przy ul. Kościuszki w Szydłowcu”, na wniosek który złożył Janusz Maliszewski, Falęcice 4 , 26-803 Promna.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Szydłowca, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii są:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu , 26-500 Szydłowiec, ul. Słomiana 17, pokój nr 4 w godzinach 800-1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Szydłowca przed wydaniem decyzji środowiskowej.
 
Burmistrz Szydłowca 
/-/ Andrzej Jarzyński
« powrót do poprzedniej strony