ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-24 18:04:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Iwona Czarnota
 
1. Skarbnik kreuje politykę finansową Gminy.
2. Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje określone przez Burmistrza – z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo – księgową.
3. Skarbnik kieruje Wydziałem Finansowym Urzędu.
4. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
2) koordynowanie i kontrola prac dotyczących opracowania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian, ustalenia wskaźników  budżetowych (limitów budżetowych);
3) czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu Gminy;
4) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
5) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi;
6) okresowe informowanie Burmistrza o stanie realizacji budżetu Gminy, opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz analiza i ocena sytuacji finansowej Gminy;
7) zapewnienie prowadzenia księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu Gminy;
9) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty należności;
10) opracowanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania  inwentaryzacji;
11) zapewnienie prawidłowego dysponowania pozabudżetowymi środkami finansowymi;
12) kontrasygnowanie oświadczeń woli wywołujących skutki materialnoprawne, składanych przez upoważnione osoby w imieniu Gminy;
13) kontrola jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki środkami publicznymi i ewidencji księgowej;
14) informowanie Burmistrza o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu gminnych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych i przedkładanie wniosków w celu ich wyeliminowania.
« powrót do poprzedniej strony