ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-24 18:02:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Andrzej Jarzyński
 
Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo i nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;
2) ustalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego;
3) ustalanie liczby zastępców burmistrza;
4) powoływanie i odwoływanie zastępców burmistrza;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
7) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9) informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania gminnych środków budżetowych, ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania;
10) realizacja budżetu Gminy;
11) przygotowanie projektów uchwał Rady i określanie sposobu ich wykonania;
12) przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwał podejmowanych przez Radę oraz podlegających temu trybowi własnych zarządzeń;
13) realizacja polityki kadrowej;
14) sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej;
15) podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu;
16) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
17) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego;
18) reprezentowanie gminy w funkcjach właścicielskich spółek komunalnych;
19) reprezentowanie gminy w funkcjach komunalnego właściciela lokali mieszkalnych;
20) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza w przepisach szczegółowych.
Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1) Straży Miejskiej;
2) Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
3) Stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;
4) Stanowiska do spraw BHP i ppoż.;
5) obsługą prawna;
6) Wydziałem Spraw Obywatelskich i Społecznych.
Burmistrz może upoważnić Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.
« powrót do poprzedniej strony