ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-24 09:39:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Naczelnik Grzegorz Wójcik
Adres:
26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, IIp. pok.24
Telefon: 48 617-86-38

Zakres działania:

Do zadań Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju należy:
 1. inicjowanie, koordynacja i monitoring działań związanych z pozyskiwaniem dla gminy krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 2. informowanie o programach pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji, w tym przekazywanie Wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach;
 3. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, a w szczególności:
  1) danych charakteryzujących rozwój gminy,
  2) założeń społeczno-gospodarczych,
  3) założeń do budżetu i programów inwestycyjnych,
 4. przygotowywanie formularzy aplikacyjnych związanych z uczestnictwem gminy w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich we współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. koordynowanie zadań związanych z realizacją projektów, w zakresie ich zgodności z wymogami instytucji Unii Europejskiej i krajowych instytucji zarządzających,
 6. przygotowywanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych,
 7. współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie przygotowania projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej,
 8. działania w zakresie promowania projektów do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej,
 9. inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zdobywania nowych rynków zbytu i nowych partnerów do współpracy,
 10. udział w opracowywaniu planów budżetowych gminy,
 11. gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju gminy,
 12. współpraca z instytucjami i organizacjami w dziedzinie planowania perspektywicznego i rozwoju gminy,
 13. przygotowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi materiałów niezbędnych do opracowania strategii rozwoju gminy oraz wieloletniego programu inwestycyjnego,
 14. proponowanie rozwiązań organizacyjnych, procedur działań oraz systemów kontroli mających na celu zapewnienie optymalnych warunków realizacji strategii rozwoju miasta,
 15. nadzorowanie realizacji projektów będących elementami realizowanej strategii rozwoju,
 16. opracowywanie ofert inwestycyjnych,
 17. współpraca w przygotowywaniu informacji promocyjnych o strategii rozwoju miasta.
 
« powrót do poprzedniej strony