ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-24 09:06:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Skarbnik Iwona Czarnota
Głowny Księgowy Renata Osobińska
Adres:
26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, IIp., pok. 22
Telefon: 48 617-86-39

Zakres działania:

 1. W Wydziale Finansowym wyodrębnia się stanowisko Głównego Księgowego.
 2. Do zadań głównego księgowego należy:
  1) sporządzanie informacji o realizacji budżetu;
  2) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy, zadań zleconychi realizowanych na podstawie porozumień;
  3) prowadzenie rozliczeń finansowych zadań zleconych i realizowanych na podstawieporozumień;
  4) prowadzenie analityki środków trwałych, wartości niematerialnychi prawnych;
  5) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
  6) prowadzenie księgowości rachunkowo – finansowej mienia komunalnego;
  7) nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych Gminy;
  8) prowadzenie rozliczeń umów cywilnoprawnych;
  9) analizowanie stanu należności podatkowych i podejmowania stosownych działań wzakresie ich egzekucji;
  10) prowadzenie kontroli podatkowej i kontroli pobierania opłat lokalnych;
  11) występowanie z wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużników z tytułu zobowiązań podatkowych oraz wszczynanie i popieranie egzekucji z nieruchomości;
  12) badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej i sporządzanie wniosków do organów egzekucyjnych;
  13) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych związanych z postępowaniem administracyjnym;
 3. Do zadań Wydziału Finansowego należy:
  1) opracowanie projektu budżetu Gminy z wymaganym stopniem szczegółowości;
  2) opracowanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy;
  3) opracowanie planu finansowego zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień;
  4) opracowanie projektów planów finansowania inwestycji gminnych i analiza możliwości źródeł finansowania;
  5) przygotowanie części finansowej projektów współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji;
  6) rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji;
  7) przygotowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy;
  8) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych;
  9) prowadzenie ewidencji VAT;
  10) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  11) prowadzenie spraw dotyczących środków trwałych;
  12) prowadzenie księgowości w zakresie rozliczeń Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  13) prowadzenie windykacji należności z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  14) prowadzenie rejestru wystawionych faktur VAT;
  15) dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
  16) kontrola rachunków i faktur pod względem formalno – rachunkowym;
  17) przygotowanie dyspozycji bankowych;
  18) obsługa kasowa Urzędu;
  19) obsługa księgowa i kasowa Miejskiego Wysypiska Śmieci;
  20) prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu i Miejskiego Wysypiska Śmieci,w tym sporządzanie listy płac, wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych;
  21) wydawanie pracownikom Urzędu i Miejskiego Wysypiska Śmieci zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS – Rp – 7).
 4. Do zadań Wydziału Finansowego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.
« powrót do poprzedniej strony