ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-20 14:10:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Do zadań Wydziału Edukacji należy:
1) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 ze zmianami), w tym:
a) sprawy związane z zakładaniem i prowadzeniem szkół, publicznych przedszkoli i placówek publicznych;
b) ustalanie sieci publicznych przedszkoli;
c) ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów;
d) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
e) sprawy dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
f) przygotowanie spraw dotyczących likwidacji szkoły publicznej;
g) łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły;
h) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
i) nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
j) organizowanie dowozu dzieci do szkół;
k) koordynacja działań w zakresie nauczania indywidualnego oraz tworzenia klas integracyjnych w szkołach podstawowych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach;
2) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), a w szczególności:
a) przygotowania porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych;
b) negocjowania ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli;
3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 roku Nr 81, poz.889 ze zmianami), w tym koordynowanie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, rozwoju bazy i obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz usług sportowych i turystycznych;
4) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 ze zmianami), w tym zapewnienie warunków działania i rozwoju bibliotek publicznych,
5) koordynacja spraw związanych z działalnością Jednostki Budżetowej Gminy Administracja Oświaty.
« powrót do poprzedniej strony