ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-19 15:19:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

WODOCIĄGI I KANALIZCJA Sp. z o .o.
 
 
Adres: ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec,
Tel./fax: 48 617-04-26
 
STATUS PRAWNY
"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Szydłowcu powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy "Wodociągów i Kanalizacji" i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 2251 w dniu 09 listopada 2000r. oraz wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000068059, w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Założycielem Spółki jest Gmina Szydłowiec.
Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Głównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest:
  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody dla mieszkańców gminy Szydłowiec.
  2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odbiorze ścieków i ich oczyszczaniu.
  3. Wykonywanie zewnętrznych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
  4. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia i uzgadnianie dokumentacji w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej.
  5. Wykonywanie badań laboratoryjnych ścieków surowych i oczyszczonych.
ZASADY FUNKCJONOWANIA
Spółka prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Do obsługi posiadanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz obsługi klienta spółka zatrudnia 32 osoby .
Środki finansowe do prowadzenia działalności pochodzą z opłat uzyskiwanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków na podstawie zawartych umów i taryf zatwierdzonych corocznie przez Radę Miejską w Szydłowcu.
« powrót do poprzedniej strony