ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-19 15:00:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o. o.
 
 
Adres: ul. Radomska 48A, 26 - 500 Szydłowiec
Telefon: 48 617-08-82; Fax: 48 617-56-73
Pogotowie ciepłownicze: 48 617-12-14
Regon: 672300836; NIP: 799-18-29-245
Historia powstania Spółki
Ciepłownia miejska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w dniu 09 listopada 2000r. w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy Ciepłownia Miejska. Spółka została zarejestrowana w dniu 08 listopada 2000 r w Sądzie rejonowym w Radomiu V wydział Gospodarczy pod numerem RHB 2250. Akt powołujący Spółkę do życia podpisano w dniu 02 listopada 2000r. W dniu 11.02.2002r. w oparciu o złożony wniosek Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 90177. Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Na mocy Aktu Założycielskiego Spółka przejęła na drodze sukcesji prawnej wszelkie zobowiązania i należności Zakładu Budżetowego Gminy włącznie z zatrudnionymi pracownikami.
Umową Spółki powołano pierwszy jednoosobowy Zarząd, którego kadencja dobiegła końca w dniu 21 maja 2002r., czyli z chwilą odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za I rok obrotowy. Zarząd II kadencji powołano w dniu 13 grudnia 2002r.
 Organy Spółki
  • Naczelnym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane na mocy Aktu Założycielskiego przez Burmistrza Miasta Szydłowiec. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa Akt Założycielski oraz Kodeks Spółek Handlowych.
  • Zgromadzenie Wspólników na mocy Aktu Założycielskiego Spółki w drodze powzięcia stosownej uchwały w dniu 27 listopada 2002r. powołało pięcioosobowa Radę Nadzorczą II kadencji. Dwóch spośród pięciu członków Rady Nadzorczej są przedstawicielami załogi Spółki, wybranymi w wyborach przeprowadzonych w Spółce, a podstawą ich powołania jest ?Porozumienie Socjalne?. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Akt Założycielski i Kodeks Spółek Handlowych. II Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności Spółki w II kadencji Rady.
  • Zarząd Spółki na okres II kadencji został powołany na mocy Aktu Założycielskiego i Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 grudnia 2002r. W okresie pomiędzy 21 maja a 13 grudnia 2002r., na mocy uchwały Rady Nadzorczej, Zarząd I kadencji pełnił obowiązki do czasu powołania Zarządu II kadencji. Kompetencje Zarządu określa Akt Założycielski oraz Kodeks Spółek Handlowych. Kadencja drugiego Zarządu trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności Spółki w II kadencji Zarządu.

« powrót do poprzedniej strony