ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-01-25 11:12:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Dyrektor: Tadeusz Świercz
Adres: ul. Kamienna 70, 26-500 Szydłowiec
Tel. 48 617-06-42
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych samorządu gminnego, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:
 1. W zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi:
  a) administrowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy Szydłowiec,
  b) zawieranie umów najmu lokali oraz umów w zakresie zadań własnych związanych z działalnością zakładu,
  c) pobieranie czynszów i innych opłat od najemców lokali stanowiących własność gminy,
  d) wykonywanie bieżących napraw i remontów w zasobach mieszkaniowych gminy,
  e) sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną w budynkach, w których ustanowiono odrębną własność lokali tj. zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
  f) wykonywanie innych zadań w imieniu gminy wynikających z obowiązujących przepisów.
 2. W zakresie gospodarki komunalnej: 
  a) prowadzenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o odpadach,
  b) świadczenie usług transportowych i specjalistycznych przy realizacji zadań inwestycyjnych,
  c) wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania dróg gminnych,
  d) wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień,
  e) wykonywanie prac z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz gminy Szydłowiec,
  f) odpłatne świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej na rzecz instytucji publicznych, przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie:
     - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Szydłowiec,
     - świadczenie usług transportowych i specjalistycznych,
     - innych form uzgodnionych z Burmistrzem Szydłowca.
 3. Prowadzenie targowicy miejskiej przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu.
 4. Prowadzenie inwestycji w zakresie zadań własnych.
 5. Administrowanie i utrzymywanie cmentarza komunalnego w Szydłowcu.
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony