ˆ

Oświata w gmiinie Szydłowiec

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów na 2021 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-30 13:48:30 przez Robert Kamienik

1.Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:

  1. roczna -  13.818,08 zł ( słownie: trzynaście tysięcy osiemset osiemnaście  złotych 08/100)
  2. miesięczna – 1.151,51 zł ( słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt jeden złotych 51/100)
  3. statystyczna liczba dzieci/uczniów w przedszkolach samorządowych: 252
  4. statystyczna liczba dzieci/uczniów w przedszkolach samorządowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 16.

2. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. roczna: 6.965,55 zł ( słownie: sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 55/100)
  2. miesięczna: 580,46 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt  złotych 46/100)
  3. statystyczna liczba dzieci/uczniów w oddziałach przedszkolnych publicznych w szkołach podstawowych: 241
  4. statystyczna liczba dzieci/uczniów w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 4.

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna: art. 46 ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.).
« powrót do poprzedniej strony