ˆ

Oświata w gmiinie Szydłowiec

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-30 13:35:23 przez Robert Kamienik

1.Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:

  1. roczna - 12.087,08 zł ( słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 08/100)
  2. miesięczna – 1.007,26 zł ( słownie: jeden tysiąc siedem złotych 26/100)
  3. statystyczna liczba dzieci/uczniów w przedszkolach samorządowych: 252,67
  4. statystyczna liczba dzieci/uczniów w przedszkolach samorządowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 18,99

2. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. roczna: 6.801,07 zł ( słownie: sześć tysięcy osiemset jeden złotych 07/100)
  2. miesięczna: 566,76 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 76/100)
  3. statystyczna liczba dzieci/uczniów w oddziałach przedszkolnych publicznych w szkołach podstawowych: 245,67
  4. statystyczna liczba dzieci/uczniów w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 4,67

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna: art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.).
« powrót do poprzedniej strony