ˆ

Oświata w gmiinie Szydłowiec

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów na 2020 rok.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-29 21:06:25 przez Robert Kamienik

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:

  1. roczna - 12 126,62 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych, 62/100)
  2. miesięczna – 1 010,55 zł (słownie: jeden tysiąc dziesięć złotych 55/100)
  3. statystyczna liczba dzieci/uczniów w przedszkolach samorządowych: 253
  4. statystyczna liczba dzieci/uczniów w przedszkolach samorządowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 17

2. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. roczna: 5 895,29 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 29/100)
  2. miesięczna: 491,27 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 27/100)
  3. statystyczna liczba dzieci/uczniów w oddziałach przedszkolnych publicznych w szkołach podstawowych: 248
  4. statystyczna liczba dzieci/uczniów w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 5

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna: art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz.17 ze zm.).
« powrót do poprzedniej strony