ˆ

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych działających w gminie Szydłowiec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Gozdek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:54:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:55:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20 14:04:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady wpisu, wykreśleń i zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wpis do rejestru
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zmianami) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zmianami.) i wymaga wpisu do prowadzonego przez Burmistrza Miasta rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wzór wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – załącznik nr 1.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 1 (pokój nr 12). Do wniosku dołącza się:
  1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
  2. w przypadku osoby fizycznej kserokopię zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu;
  4. potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości określonej uchwałą Nr 93/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  5. pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu dotyczącą spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
Po złożeniu wymaganych dokumentów oraz spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy Wnioskodawca otrzyma w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia wniosku, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Natomiast w przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem Burmistrz Szydłowca odmawia w drodze decyzji administracyjnej wpisu do rejestru.