ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych należy:
 1. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430 ze zmianami);
 2. sporządzanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim;
 3. koordynowanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej gminy;
 4. opracowywanie dokumentacji oraz uczestniczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu stałych dyżurów oraz stanowiska kierowania Burmistrza;
 5. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji planu akcji kurierskiej organizowanej przez Burmistrza;
 6. występowanie do wojskowego komendanta uzupełnień w sprawach reklamowania z urzędu od pełnienia służby wojskowej;
 7. opracowywanie programów, planów i wytycznych do szkolenia obronnego;
 8. opracowywanie planów działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 9. planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych;
 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) i współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC);
 11. sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO);
 12. planowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia oraz współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;
 13. współudział w sporządzaniu i aktualizacji gminnego planu przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa i planu dystrybucji preparatu jodowego;
 14. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 15. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie gminy;
 16. sporządzanie i aktualizowanie gminnego planu OC;
 17. opracowywanie rocznych planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie OC;
 18. organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obronnych i OC na obszarze gminy;
 19. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia;
 20. zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego oraz przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach;
 21. nadzór nad utrzymaniem i gospodarowaniem sprzętu OC;
 22. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem rejestru osób objętych rejestracją;
 23. przygotowanie i udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 24. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
  1. zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,
  2. zapewnienie procesu kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
  3. zapewnienie warunków do funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w tym dokumentowanie jego działań,
  4. opracowywanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Szydłowiec;
 25. opracowanie projektów aktów normatywno-prawnych regulujących problematykę obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 26. prowadzenie archiwum zakładowego oraz spraw związanych z archiwizacją dokumentów i prowadzenie ich rejestru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:45:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:46:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:46:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »