ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wieloosobowego stanowiska do spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:
 1. przyjmowanie zgłoszeń o mających się odbyć zgromadzeniach i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zakazujących zgromadzeń,
 2. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 3. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia
 4. inicjowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 5. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 6. prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 7. prowadzenie analizy problemów alkoholowych i narkomanii oraz stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,
 8. przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie Burmistrzowi:
  1. projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
  2. projektu preliminarza wydatkowania środków na realizację Programu,
  3. projektu sprawozdania z realizacji Programu,
 9. ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym przygotowywanie umów na realizację zadania w ramach Programu, kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań,
 10. rozliczanie finansowe realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 11. udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 12. wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych programów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych,
 13. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 14. prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
  1. popularyzacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. popularyzacja kultury fizycznej i uprawiania sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organizacjami i klubami sportowymi w tym zakresie,
  3. popularyzacja uczestnictwa w życiu kulturalnym osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organizacjami i instytucjami w tym zakresie,
  4. popularyzacja rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  5. gromadzenie aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich analiza pod kątem zachodzących zmian,
  6. współpraca z wolontariatem w zakresie spraw osób niepełnosprawnych,
  7. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  8. współudział w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
 15. sporządzanie decyzji w sprawach dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
 16. organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców transportem własnym i gminy,
 17. sporządzanie umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców,
 18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego, a w szczególności:
  1. opracowanie projektu programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
  2. opracowanie projektu regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  3. prowadzenia spraw związanych z konkursem ofert na realizację zadania publicznego.
 19. współpraca z organizacjami seniorów, emerytów i kombatantów z terenu Gminy, a w szczególności w zakresie:
  1. zwiększenie aktywności ludzi starszych w środowisku lokalnym,
  2. promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby starsze,
  3. wewnętrzna integracja środowiska emerytów i kombatantów,
  4. integracja emerytów i kombatantów ze społecznością lokalną,
  5. promowanie idei wolontariatu na rzecz osób starszych wśród młodzieży,
  6. działalność informacyjna na temat praw przysługujących osobom starszym, w szczególności osobom chorym i niepełnosprawnym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 20. prowadzenie spraw w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz repatriantów,
 21. przygotowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 22. realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kubiś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-10 12:31:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-10 12:32:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:39:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »