ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg wyodrębnia się:
  1. Referat Gospodarki Komunalnej;
  2. Referat Zarządu Dróg.
 2. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
  1. kompleksowe gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń zastępczych, w tym bieżąca współpraca z komisją mieszkaniową, ogłaszanie i realizowanie list przydziału mieszkań komunalnych,
   2. prowadzenie postępowań w zakresie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych,
   3. przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe stanowiące własność gminy,
   4. administrowanie i eksploatacja budynków oraz terenów przyległych stanowiących własność gminy poprzez dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków; sporządzanie planów remontów,
   5. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
   6. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;
  2. utrzymanie czystości na terenach gminnych;
  3. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych i zadrzewienia, w tym realizacja planów wycinki i nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych;
  4. nadzór merytoryczny nad oświetleniem ulic miejskich i gminnych, w tym prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej;
  5. stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, w tym czyszczenie, konserwacja oraz bieżąca pielęgnacja rabat kwiatowych i roślin ozdobnych;
  6. prowadzenie spraw wynajmu terenów gminnych na imprezy plenerowe (wesołe miasteczka, cyrk, itp.);
  7. utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych, w tym tablic ogłoszeniowych, koszy na śmieci, ławek itp.;
  8. nadzorowanie pracy inkasentów opłaty targowej;
  9. prowadzenie spraw związanych z wynajmem koszy na śmieci;
  10. organizacja obsługi dworca autobusowego;
  11. prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego, konserwacji i napraw urządzeń na placach zabaw, będących w zarządzie gminy;
  12. utrzymanie zieleni w pasie drogowym;
  13. prowadzenie bieżących remontów budynków i lokali gminnych;
  14. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
  15. nadzorowanie pracy sprzętu do konserwacji terenów zielonych (ciągnik, kosiarki, itp.);
  16. prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt;
  17. obsługa techniczna imprez kulturalnych, patriotycznych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez Urząd;
  18. nadzorowanie wykonywania przez osoby skazane wyrokiem Sądu, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 3. Do zadań Referatu Zarządu Dróg należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu;
  2. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  3. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz zmiany organizacji ruchu;
  4. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz ustalanie wysokości opłat i kar pieniężnych w tym zakresie;
  5. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
  6. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
  7. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  8. orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego;
  9. wyrażanie zgody usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze;
  10. opiniowanie przebiegu dróg powiatowych;
  11. zimowe utrzymanie dróg, ciągów pieszych i placów miejskich;
  12. utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, ciągów pieszych i placów miejskich, w tym wykonywanie bieżących remontów i napraw;
  13. prowadzenie spraw z zakresu rozbudowy, remontów i napraw przystanków komunikacyjnych, wykonywanie okresowych przeglądów ich stanu technicznego;
  14. naprawa i konserwacja pionowych i poziomych znaków drogowych oraz umieszczanie nowych znaków w sposób zgodny z organizacją ruchu drogowego;
  15. bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych;
  16. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
  17. nadzorowanie pracy sprzętu transportowego (samochody ciężarowe, koparko-ładowarka, wózek widłowy);
  18. wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, a w szczególności:
   1. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
   2. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania,
   3. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:18:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:19:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-11 13:35:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zadania Referatu Gospodarki Komunalnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
 1. kompleksowe gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi; a w szczególności:
  a) prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem lokali mieszkalnych; pomieszczeń zastępczych oraz lokali socjalnych, w tym bieżąca współpraca z komisją mieszkaniową, ogłaszanie i realizowanie list przydziału mieszkań komunalnych,
  b) prowadzenie postępowań w zakresie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych,
  c) przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe stanowiące własność gminy,
  d) administrowanie i eksploatacja budynków oraz terenów przyległych stanowiących własność gminy poprzez dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków; sporządzanie planów remontów,
  e) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
  f) prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;
 2. utrzymanie czystości na terenach gminnych;
 3. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych i zadrzewienia, w tym realizacja planów wycinki i nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych;
 4. nadzór merytoryczny nad oświetleniem ulic miejskich i gminnych, w tym prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej;
 5. stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, w tym czyszczenie, konserwacja oraz bieżąca pielęgnacja rabat kwiatowych i roślin ozdobnych;
 6. prowadzenie spraw wynajmu terenów gminnych na imprezy plenerowe (wesołe miasteczka, cyrk, itp.);
 7. nadzorowanie pracy inkasentów opłaty targowej;
 8. prowadzenie spraw związanych z wynajmem koszy na śmieci;
 9. organizacja obsługi dworca autobusowego;
 10. prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego, konserwacji i napraw urządzeń na placach zabaw, będących w zarządzie gminy;
 11. utrzymanie zieleni w pasie drogowym;
 12. prowadzenie bieżących remontów budynków i lokali gminnych;
 13. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
 14. nadzorowanie pracy sprzętu do konserwacji terenów zielonych (ciągnik, kosiarki, itp.);
 15. prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt;
 16. obsługa techniczna imprez kulturalnych, patriotycznych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez Urząd;
 17. nadzorowanie wykonywania przez osoby skazane wyrokiem Sądu, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kubiś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-22 13:39:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-22 13:39:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:16:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg należy w szczególności:
 1. kompleksowe gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem lokali mieszkalnych, pomieszczeń zastępczych oraz lokali socjalnych, w tym bieżąca współpraca z komisją mieszkaniową, ogłaszanie i realizowanie list przydziału mieszkań komunalnych,
  2. prowadzenie postępowań w zakresie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych,
  3. przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe stanowiące własność gminy,
  4. administrowanie i eksploatacja budynków oraz terenów przyległych stanowiących własność gminy poprzez dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, sporządzanie planów remontów,
  5. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
  6. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
 2. wykonywanie zadań z zakresu dróg publicznych, a w szczególności:
  1. opiniowanie przebiegu dróg powiatowych,
  2. prowadzenie spraw dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu,
  3. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  4. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz zmiany organizacji ruchu,
  5. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz ustalanie wysokości opłat i kar pieniężnych w tym zakresie,
  6. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
  7. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  8. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  9. orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego,
  10. wyrażanie zgody usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze,
 3. zimowe utrzymanie dróg, ciągów pieszych i placów miejskich,
 4. utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, ciągów pieszych i placów miejskich, w tym wykonywanie bieżących remontów i napraw,
 5. utrzymanie czystości na terenach gminnych,
 6. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych i zadrzewienia, w tym realizacja planów wycinki i nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych,
 7. nadzór merytoryczny nad oświetleniem ulic miejskich i gminnych, w tym prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej,
 8. stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, w tym czyszczenie, konserwacja oraz bieżąca pielęgnacja rabat kwiatowych i roślin ozdobnych,
 9. prowadzenie spraw wynajmu terenów gminnych na imprezy plenerowe (wesołe miasteczka, cyrk, itp.),
 10. nadzorowanie pracy inkasentów opłaty targowej,
 11. prowadzenie spraw związanych z wynajmem koszy na śmieci,
 12. organizacja obsługi dworca autobusowego,
 13. prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego, konserwacji i napraw urządzeń na placach zabaw, będących w zarządzie gminy,
 14. prowadzenie spraw z zakresu rozbudowy, remontów i napraw przystanków komunikacyjnych, koszy, wykonywanie okresowych przeglądów ich stanu technicznego,
 15. naprawa i konserwacja pionowych i poziomych znaków drogowych oraz umieszczanie nowych znaków w sposób zgodny z organizacją ruchu drogowego,
 16. bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
 17. prowadzenie bieżących remontów budynków i lokali gminnych,
 18. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu,
 19. nadzorowanie pracy sprzętu transportowego (samochody ciężarowe, koparko-ładowarka, wózek widłowy),
 20. prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt,
 21. obsługa techniczna imprez kulturalnych, patriotycznych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez Urząd,
 22. nadzorowanie prac na cele społecznych wykonywanych przez osoby skazane wyrokiem Sądu,
 23. wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, a w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej
   w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
  2. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania,
  3. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina. 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kubiś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-10 09:55:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-10 09:55:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-22 13:34:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »