ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rekrutacja do gminnych palcówek oświatowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

1. Ogólne zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica dziecka.
 
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów spoza obwodu danej szkoły i przeprowadzane jest wtedy, gdy publiczna szkoła podstawowa  dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana publiczna szkoła podstawowa wciąż dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumw postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec określa załącznik Nr 1.

3. Miejsce załatwienia sprawy

Publiczne szkoły podstawowe:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej.

4. Terminy

Od 01 do 11 marca 2022r. – składanie zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przez rodziców dzieci  zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa załącznik Nr 2.

5. Wzory wniosków

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej publicznej szkoły prowadzone jest na wniosek rodzica  kandydata. Rodzic kandydata może złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do trzech wybranych szkół, zaznaczając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 
Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa załącznik Nr 3

7. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.) 
 2. Uchwała  nr XLIII/286/18  Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec. 
 3. Zarządzenie nr 13/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,klas I publicznych  szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Szydłowiec. 
 4. Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 stycznia  2020r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klasy I publicznej szkoły podstawowej.

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (PDF, 117.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-27 15:05:34 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 | Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych
 • Załącznik nr 2 (PDF, 154.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-27 15:05:34 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 | Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych i oddziałów sportowych
 • Załącznik nr 3 (PDF, 223.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-27 15:05:34 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 | Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 21.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-27 15:05:34 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 | Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-27 14:58:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-27 15:06:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27 15:06:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

1. Ogólne zasady rekrutacji

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy  niż liczba dostępnych miejsc w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej , przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne  prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego  kandydata, złożony odpowiednio do dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły podstawowej.
 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego  jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dotychczas uczęszczało dziecko. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tymże przedszkolu/oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2022 r.

2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli określa załącznik Nr 1.
 
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik Nr 2.

3. Miejsce załatwienia sprawy

 1. Publiczne przedszkola:
  • Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, ul. Wschodnia 7;
  • Przedszkole Samorządowe nr 2 ,,Mali Odkrywcy’’ z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, ul. Staszica 3a.
 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej.

4. Terminy

Od 21-28 lutego 2022r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do danego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik Nr 3.

5. Wzory wniosków

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzone jest na wniosek rodzica  kandydata. Rodzic kandydata może złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do nie więcej niż 3 wybranych placówek, zaznaczając kolejność w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 
Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej określa  - załącznik Nr 4.

6. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 2. Uchwała  nr XLIII/286/18  Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
 3. Zarządzenie nr 13/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,klas I publicznych  szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
 4. Zarządzenie Nr  19/20 Burmistrza Szydłowca z dnia  28 stycznia  2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola,oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klasy I publicznej szkoły podstawowej.

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (DOCX, 14.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-27 14:50:31 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 | Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 13.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-27 14:50:31 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 | Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 15.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-27 14:50:31 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 | Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 25.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-27 14:50:31 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 | Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-27 14:41:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-27 14:50:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27 14:50:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »