ˆ

Rekrutacja do gminnych palcówek oświatowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rekrutacja do klasy VII z oddziałami dwujęzycznymi publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-29 18:18:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-29 18:19:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 18:19:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-29 18:14:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-29 18:16:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 18:16:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1095 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

1. Ogólne zasady rekrutacji

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.
 
W przypadku większej liczby kandydatów z gminy  niż liczba dostępnych miejsc w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej , przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne  prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego  kandydata, złożony odpowiednio do dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły podstawowej.
 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego  jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dotychczas uczęszczało dziecko. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacjąz miejsca w tymże przedszkolu/oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2021 r.

2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli określa załącznik Nr 1.
 
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik Nr 2.

3. Miejsce załatwienia sprawy

 1. Publiczne przedszkola:
  • Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, ul. Wschodnia 7;
  • Przedszkole Samorządowe nr 2 ,,Mali Odkrywcy’’ z Oddziałami Integracyjnymi   w Szydłowcu, ul. Staszica 3a.
 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej.

4. Terminy

Od 18-26 lutego 2021 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do danego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik Nr 3.

5. Wzory wniosków

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzone jest na wniosek rodzica  kandydata. Rodzic kandydata może złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do nie więcej niż 3 wybranych placówek, zaznaczając kolejność w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 
Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej określa  - załącznik Nr 4.

6. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz.910 ze zm.)
   
 2. Uchwała  nr XLIII/286/18  Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.
  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
   
 3. Zarządzenie nr 18/21 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 stycznia 2021 r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022
  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych  szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznychw publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
   
 4. Zarządzenie Nr  19/20 Burmistrza Szydłowca z dnia  28 stycznia  2020r.
  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klasy I publicznej szkoły podstawowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-29 18:01:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-29 18:09:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 18:09:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »