ˆ

Rekrutacja do gminnych palcówek oświatowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rekrutacja do klasy VII z oddziałami dwujęzycznymi publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

1.Ogólne zasady rekrutacji

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
 • otrzymał promocję do klasy VII;
 • uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
 • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U z 2019r., poz.1148 ze zm.).
 
W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

1.Ogólne zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica dziecka.
 
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów spoza obwodu danej szkoły i przeprowadzane jest wtedy, gdy publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana publiczna szkoła podstawowa wciąż dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-30 18:54:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-30 18:58:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 18:09:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Furmańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-25 11:46:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-25 11:54:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30 18:58:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2034 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Furmańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-25 12:01:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-25 12:07:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30 18:58:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do klasy VII z oddziałami dwujęzycznymi publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Furmańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-25 12:13:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-25 12:16:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30 18:58:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do klasy VII z oddziałami dwujęzycznymi publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Załączniki

 • Ogólne zasady rekrutacji (PDF, 83.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:47:43 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31
 • Załącznik nr 1 (PDF, 74 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:48:18 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 | Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas VII z oddziałami dwujęzycznymi publicznych szkół podstawowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Furmańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-31 14:46:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-31 14:48:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-25 12:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Załączniki

 • Ogólne zasady rekrutacji (PDF, 95.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:42:16 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31
 • Załącznik nr 1 (PDF, 58.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:42:16 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 | Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
 • Załącznik nr 2 (PDF, 73.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:42:16 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 | Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 17.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:42:16 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 | Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Furmańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-31 14:38:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-31 14:43:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-25 12:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Załączniki

 • Ogólne zasady rekrutacji (PDF, 122.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:29:38 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31
 • Załącznik nr 1 (PDF, 61.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:33:31 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 | Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
 • Załącznik nr 2 (PDF, 60.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:33:31 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 | Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Załącznik nr 3 (PDF, 72.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:33:31 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 | Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 20.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-31 14:33:31 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 | Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Furmańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-31 14:27:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-31 14:33:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-25 12:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Załączniki

 • Zasady rekrutacji (PDF, 96.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-12 14:48:12 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-12
 • Załącznik nr 1 (PDF, 276.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-12 14:48:12 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 | Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
 • Załącznik nr 2 (PDF, 73.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-12 14:48:12 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 | Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 22.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-12 14:48:12 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 | Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-12 14:44:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-12 14:48:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-25 11:44:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji