ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Informacji i Promocji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Informacji i Promocji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-05 09:06:56 przez Robert Kamienik

Akapit nr - brak tytułu

Do zadań Wydziału Informacji i Promocji należy:
 1. podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy, w tym przygotowanie wydawnictw promocyjnych, wystaw, materiałów promocyjnych itp.;
 2. inicjowanie i podejmowanie działań aktywizujących społeczność lokalną;
 3. współpraca w zakresie promocji Gminy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 4. inicjowanie i koordynowanie działań służących pozyskiwaniu dodatkowych środków na działania promocyjne;
 5. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym oraz uroczystości patriotycznych, współpraca w tym zakresie z Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek;
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji gminy oraz organizacji imprez;
 7. opracowanie, nadzorowanie i koordynacja kampanii wizerunkowych gminy;
 8. prowadzenie i koordynacja badań społecznych, działań ankietowo-sondażowych na potrzeby Wydziału;
 9. uczestnictwo w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawy, tragi, konferencje, seminaria, itp.;
 10. opiniowanie wydawania zakazu odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej;
 11. przygotowywanie wzorów zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań itp.;
 12. prowadzenie korespondencji w imieniu Burmistrza w zakresie promocji;
 13. współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego w zakresie przekazywania informacji na stronę internetową;
 14. informowanie środków masowego przekazu o pracach Rady, Burmistrza i Urzędu;
 15. analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dotyczących Gminy;
 16. opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących Gminy;
 17. przygotowywanie i obsługa konferencji prasowych Burmistrza, współpraca z Wydziałem Organizacyjnym;
 18. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju lokalnych środków masowego komunikowania;
 19. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych;
 20. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady w zakresie działania Wydziału;
 21. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz.1983 ze zmianami);
 22. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki w Gminie.
« powrót do poprzedniej strony