ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, a w szczególności:
 1. prowadzi bieżące monitorowanie wypełniania przez Urząd obowiązków prawnych dotyczących wprowadzenia i utrzymywania na wymaganym prawem poziomie środków technicznych i organizacyjnych służących zabezpieczeniu danych osobowych, w szczególności zabezpieczeniu danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem, zmianą, utratą oraz przetwarzaniem z naruszeniem ustawy;
 2. przeprowadza co najmniej raz w roku audyt podsumowujący wykonywanie w Urzędzie przepisów o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz sporządza z niego raport, w którym przedstawia zalecenia i propozycje konkretnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, koniecznych do wdrożenia;
 3. opracowuje nowe oraz aktualizuje istniejące regulacje wewnętrzne, procedury i dokumentację dotyczą ochrony danych osobowych, a w szczególności dotyczącą: Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawieranych przez Gminę w ramach prowadzonej działalności, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wniosków o udostępnienie danych, zawiadomień kierowanych przez administratora danych oraz nadzór nad doskonaleniem procesów ochrony danych osobowych w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie lub zmianami przepisów prawa;
 4. sprawuje nadzór nad realizacją, pod względem merytorycznym i terminowym, zaleceń będących wynikiem przeprowadzanych audytów mających na celu dostosowanie procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do obowiązujących wymagań prawnych;
 5. stanowi pomoc w kontaktach z GIODO poprzez:
  1. konsultowanie odpowiedzi na pisma GIODO,
  2. pomoc w przygotowaniu do kontroli GIODO i reprezentacji Urzędu w przypadku kontroli,
  3. sporządzanie pytań kierowanych w imieniu Urzędu do GIODO w sprawach związanych z jej działalnością w obszarze przetwarzania danych osobowych;
 6. podejmuje pomoc w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych, w tym:
  1. dokonuje analizy sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w systemie informatycznym lub naruszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny;
  2. rekomenduje zmiany mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia sytuacji naruszenia ochrony danych;
 7. przeprowadza kontrolę zakończoną raportem, w wybranych podmiotach, które przetwarzają na zlecenie Gminy dane osobowe;
 8. przygotowuje materiały szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia oraz konsultacje dla pracowników Urzędu, zgodnie z jej bieżącymi potrzebami oraz udziela odpowiedzi na bieżące pytania i wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych kierowane na dedykowany adres poczty elektronicznej;
 9. podejmuje inne działania wskazane przez Gminę związane z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności zapewnia wsparcie Gminy w zakresie ochrony danych osobowych przy realizacji umów, których jest stroną (negocjowanie umów powierzenia, bieżące kontakty z kontrahentami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 10:39:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 10:39:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30 09:05:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »