ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-06 11:38:37 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, reprezentowany przez Burmistrza Szydłowca. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miejski w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, telef.: 486178630 (dalej: Administrator).

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:   lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • Rozpatrzenia składanych wniosków/uwag w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym sporządzenia lub zmiany planu miejscowego w gminie Szydłowiec.
  • W celu realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych).

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie odnośnych przepisów prawa. Dane mogą być ujawniane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług w ramach, których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5.

Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z podjęciem przez Rade Miejską w Szydłowcu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

6.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku/zakończenia sprawy po czym zostaną przekazane do archiwum i przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i JRWA.

7.

Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: .

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl.

9.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

10.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

11.

Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Głogowska-Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-06 11:33:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-06 11:38:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-06 11:38:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony