ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla osób pełniących funkcje w organach osób prawnych/ kontrahentów/pełnomocników/osób do kontaktu

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-03 14:01:46 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),informuję:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, reprezentowany przez Burmistrza Szydłowca. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miejski w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, telef.: 486178630 (dalej: Administrator).

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:   lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu nawiązania i utrzymywania korespondencji w ramach spełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, (dalej: RODO);
 • w przypadku danych osobowych kontrahentów, będących osobami fizycznymi: w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku danych osobowych przedstawicieli i pełnomocników kontrahentów, osób biorących udział w realizacji umów w imieniu kontrahentów oraz pełniących funkcje w organach osób prawnych: w celu umożliwienia Administratorowi i kontrahentowi realizacji umowy, łączącej te podmioty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych).
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią lub kontrahentem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
W przypadku danych osobowych kontrahentów, będących osobami fizycznymi: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

4.

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie odnośnych przepisów prawa. Dane mogą być ujawniane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług w ramach, których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5.

W przypadku danych osobowych członków zarządu reprezentujących osobę prawną, przedstawicieli i pełnomocników kontrahentów oraz osób biorących udział w realizacji umów w imieniu kontrahentów: Pana/Pani dane osobowe – obejmujące Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe; dodatkowo PESEL i/lub seria i numer dowodu osobistego (dotyczy pełnomocników) - zostały pozyskane przez Administratora od kontrahenta (źródło pochodzenia danych osobowych).

6.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy i/lub wykonania umowy z kontrahentem, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi (co do zasady przez 5 lat). Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

7.

Posiada Pani/Pan prawo:
 1.  dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: .

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl.

9.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

10.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

11.

Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Głogowska-Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-03 13:53:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-03 14:01:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-03 14:01:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony