ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-02 09:25:49 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, reprezentowany przez Burmistrza Szydłowca. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miejski w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie odnośnych przepisów prawa. Dane mogą być ujawniane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Dane zgodnie z przepisami będą ujawnione na tablicy ogłoszeń UM w Szydłowcu oraz stronie bip.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).

6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl.

8.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu.

9.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

10.

Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Głogowska-Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-02 09:25:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-02 09:25:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-02 09:25:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony