ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne uwagi

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-26 08:15:31 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

1.

Administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Burmistrz Szydłowca  z siedzibą 26-500 Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, adres email:  , tel.  486178630. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, kontakt e-mail: lub w siedzibie Urzędu.

2.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu.                 

3.

Składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

4.

Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum;

5.

Składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

6.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy; konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;

7.

Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn: Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z uchwałą Nr XXIV/167/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/137/20 z dnia 17 lipca 2020 roku, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

8.

Odbiorcą Państwa danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Głogowska-Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-26 08:12:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-26 08:15:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 08:15:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony