ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - udzielenie zamówienia publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-15 14:07:48 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Zamawiający informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Urząd Miejski w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, z Panią Iloną Głogowską Kowalczyk, e-mail:
 3. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne przy realizacji zadania.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony przepisami oraz przepisami archiwalnymi.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny skutecznego złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym i zawarcia umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Głogowska-Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 14:07:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 14:07:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-15 14:07:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony