ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna o stosowaniu monitoringu wizyjnego

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-30 18:28:47 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku, pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest: Burmistrz Szydłowca, siedziba Administratora, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.

B.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem za pomocą adresu  .

C.

Administrator danych osobowych – Burmistrz Szydłowca - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa: art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz na podstawie art.9a ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.).

D.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • ochrony mienia na terenie monitorowanym.

E.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

F.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

G.

Przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wizerunkowych.

H.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Głogowska-Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-30 18:24:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-30 18:28:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-30 18:28:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony