ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - podatki i opłaty lokalne

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-13 11:25:18 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejski w Szydłowcu jest Pani Ilona Głogowska - Kowalczyk, email: 

3. Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
 • Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
 • Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

4. Cele przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu pobrania podatków i opłat, a w szczególności:
 1. W celu ustalenia i określenia wysokości podatków oraz opłat, w tym
  • Prowadzenia wymaganych przepisami prawa rejestrów - w tym ewidencję podatkową nieruchomości oraz ewidencję księgową,
  • Prowadzenia czynności sprawdzających, postępowania podatkowe lub inne działania na podstawie przepisów prawa,
  • Prowadzenia kontroli podatkowej w uzasadnionych przypadkach,
  • Zaksięgowania i rozliczania zapłaconych podatków oraz opłat,
  • Wydania zaświadczenie lub indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego
 2. Dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę podatku
 4. Wezwania telefonicznie w sprawach uzasadnionych Państwa ważnym interesem lub w celu telefonicznego poinformowania o dacie wydania interpretacji lub zawartej w niej ocenie.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczególnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy kontrolne

7. Wymóg podania danych

 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających przepisów prawa.
 2. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-13 10:52:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-13 11:25:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-13 11:25:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony