ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-26 2018-11-07 11:00:00 Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec na potrzeby Referatu Zarządu Dróg i Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 3.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 189 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (ODT, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (ODT, 21.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (ODT, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług dostawy (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 111.2 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (załącznik nr 1) (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (załącznik nr 7) (PDF, 2.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 354.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 331.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu