ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-07-15 2019-07-31 12:00:00 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec” stosownie do podjętej Uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019r w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 402.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 266.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF, 166.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz usług (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 10.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu (PDF, 461 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 408.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu