ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-26 2017-10-12 13:00:00 Montaż dźwigu osobowego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 279.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (PDF, 13.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (PDF, 830.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 343.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 337.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.6 KiB)
2 2017-09-20 2017-10-10 13:00:00 Budowa stadionu MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 291.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 393.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 90.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 14 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 303.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 858.8 KiB)
 • Przedmiary robót w wersji ath (ZIP, 64.9 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 354.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu