ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-20 2019-03-08 13:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 276.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 377.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 211.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 375.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 590 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - zmieniony (PDF, 179.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 365.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 490.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu