ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-28 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 750 000,00 zł na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2019 deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 568.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 662.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Opinia RIO (PDF, 727.4 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 314.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 523.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja, przebudowa Kina Górnik w Szydłowcu w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 372.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 447.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 44.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 393.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 636.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 423.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 418.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 302.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy - zmieniony (PDF, 393.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 754.9 KiB)