ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 97.9 KiB)
 • Opis postępowania w zawrcie umowy koncesji (PDF, 804.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOC, 88 KiB)
 • Załącznik - nr 2 - Wzór umowy koncesji (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 726.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia hotelowego (PDF, 578.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.600.000,00zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 567 KiB)
 • SIWZ (PDF, 858.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 810 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 321.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 28.09.2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała Budżetowa na rok 2020 (PDF, 222.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Opinia RIO (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (PDF, 198.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie zmian w WPF (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie o wyborze (PDF, 342 KiB)
 • Załącznik nr 6 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy (PDF, 58.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie NIP (PDF, 233.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie REGON (PDF, 374.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 577.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 574.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 17 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót (ZIP, 311.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 462.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 576.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 477.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 472.6 KiB)