ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-17 2017-12-05 12:00:00 Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu gmina Szydłowiec - zadanie: Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu w pasie drogowym ul. Wymysłów ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 365.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 501.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 5.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 51.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 349.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Operat Wodno Prawny na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzenie wód do ziemi w ul. Wymysłów w Szydłowcu (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Projekt Stałej Organizacji Ruchu (ZIP, 2.9 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu