ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-07-03 2019-07-24 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 – dł. 914,98 mb ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 352.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 351.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznikido odpowiedzi (ZIP, 4.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 212.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu