ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 412.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 652.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 59.3 KiB)
 • Załącnzik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 52.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 53.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej (DOCX, 51.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór wykazu dostaw (DOCX, 53.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób (DOCX, 51.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 736.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - PFU (PDF, 719.2 KiB)
 • Informacja o zmianie załącznika nr 7 (PDF, 756.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy - zmieniony (PDF, 735.5 KiB)